• Tin mới

  [EBOOK] Lập trình Visual Basic 6.0 cơ bản - TS Đặng Quế Vinh

  Visual Basic là một ngôn ngữ lâp trình thuộc dòng Visual Studio của MicroSoft. Đây là một ngôn ngữ lập trình đa năng.
  Cuốn sách này được viết cho những người bắt đầu học lập trình bằng ngôn ngữ Visual Basic.  Đọc giả không cần phải có kinh nghiệm và kiến thức lập trình từ trước. Các khái niệm và kỹ thuật lập trình cơ bản, như hằng, biến, biểu thức,... được trình bày và giải thích đầy đủ.  Nội dung sách gồm 14 chương:

  Chương 1: Giới thiệu về quá trình  ra đời và phát triển của Visual Basic
  Chương 2: Trình bày cách thiết kế và thực hiện một chương trình đơn giản trong Visual Baisc
  Chương 3: trình bày các thuộc tính chung nhất của đối tượng của Visual Basic
  Chương 4: nghiên cứu các kiểu dữ liệu trong Visual Basic
  Chương 5,6,7: trình bày các kỹ thuật lập trình cơ bản
  Chương 8: trình bày cách khai báo và sử dụng mảng
  Chương 9: nghiên cứu cách viết và sử dụng các hàm tự định nghĩa
  Chương 10: dành cho chủ đề in ấn trong visual basic
  Chương 11: nghiên cứu cách tạo lập và xử lý tệp
  Chương 12: nghiên cứu các đối tượng dùng để thiết kế giao diện
  Chương 13: nghiên cứu các đối tượng đồ họa
  Chương 14: trình bày kỹ thuật sử dụng đa biểu mẫu

  Tác giả: TS Đặng Quế Vinh

  DOWNLOAD:
  (Bấm vào link đợi 5s, sau đó bấm "Skip Ad" sẽ ra link download)  No comments