• Tin mới

  [PIC TUTORIAL] 16 VÍ DỤ TỰ HỌC LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN PIC TRÊN CCS

  Đây là 16 ví dụ về lập trình vi điều khiển PIC (16F887) trên phần mềm CCS 4, hy vọng sẽ giúp bạn tự học được dòng vi điều khiển này.
  Cần những gì để tự học PIC?

  Nếu chỉ mô phỏng, thì bạn chỉ cần
  - Cài đặt phần mềm Proteus, bạn có thể tải về tại đây
  - Cài đặt phần mềm CCS, bạn có thể tải về tại đây

  Nếu test mạch thực tế, bạn cần
  - Mạch nạp PIC, lựa chọn mạch nạp PIC tại đây
  - Kit thực hành PIC, hoặc bạn có thể mua vi điều khiển PIC về tự làm mạch test PIC

  Và dưới đây là danh sách các ví dụ, bạn có thể tham khảo:

  BÀI 1 Tạo xung tần số 1KHz, duty 50% tại RD0 và xung tần số 1Hz, duty 50% tại RD1.

  BÀI 2 Bộ định thời tạo xung vuông có tần số 50Hz, duty 50% tại RD0 và xung vuông tần số 100Hz, 50% duty

  BÀI 3 Định thời tạo xung vuông có tần số 100Hz, duty cycle 40% tại RD0

  BÀI 4 Chương trình gửi ký tự ‘A’ qua cổng nối tiếp có tốc độ Baud là 9600.

  BÀI 5 Đọc dữ liệu analog từ chân AN0 xuất ra port C, với VREF- = 0V và VREF+ = 2V.

  BÀI 6 Đọc dữ liệu analog từ chân AN0 xuất ra port C, với VREF- = 0V và VREF+ = 5V

  BÀI 7 Chương trình đọc dữ liệu tín hiệu analog từ chân AN0 và gửi về cổng nối tiếp có tốc độ Baud là 9600

  BÀI 8 Chương trình đọc dữ liệu từ port D và gửi về cổng nối tiếp có tốc độ baud là 4800

  BÀI 9 Chương trình đếm số BCD từ 00 đến 99 xuất ra port C

  BÀI 10 Đèn giao thông tại ngã 4

  BÀI 11 Chương trình nhấn RA4 thì 2 led trái và 2 led phải thay nhau sáng

  BÀI 12 Led sáng dần từ Led thứ 0 đến Led thứ 7, thời gian sáng là 1s

  BÀI 13 Chương trình dịch led từ bit thấp đến bit cao

  BÀI 14 PortD=0 thì xuất PortC=0xff ngược lại xuất PortC=0x0f

  BÀI 15 Chương trình chớp tắt chu kỳ 1s các Led ở port C

  BÀI 16 Chương trình đọc dữ liệu port D và xuất port C

  No comments