• Tin mới

  [TÀI LIỆU 8051] Cấu trúc lập trình ghép nối và ứng dụng điều khiển 8051 (tập 1 + 2)

  Đây là một quyển sách rất hay, rất đáng tham khảo, trình bày chi tiết tương tự cuốn Họ vi điều khiển 8051 của Tống Văn On.

   


  Quyển sách chia làm 2 tập.
  Tập 1: CẤU TRÚC VÀ LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN 8051
  CHƯƠNG 1. CẤU TRÚC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VI ĐIỀU KHIỂN 8051/8052
  CHƯƠNG 2. LẬP TRÌNH HỢP NGỮ CHO VI ĐIỀU KHIỂN HỌ MCS-51 VỚI PINNACLE
  CHƯƠNG 3. NHÓM LỆNH ĐIỀU KHIỂN CHƯƠNG TRÌNH
  CHƯƠNG 4. BỘ NHỚ TRONG, CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊA CHỈ VÀ NHÓM LỆNH DỊCH CHUYỂN
  CHƯƠNG 5. ALU VÀ CÁC LỆNH XỬ LÝ SỐ HỌC
  CHƯƠNG 6. NHÓM LỆNH LOGIC VÀ PHÉP CHUYỂN ĐỔI MÃ
  CHƯƠNG 7. CỔNG SONG SONG, NHÓM LỆNH XỬ LÝ BIT VÀ ĐIỀU KHIỂN SỐ
  CHƯƠNG 8. BỘ ĐỊNH THỜI/BỘ ĐẾM
  CHƯƠNG 9. CỔNG VÀO/RA NỐI TIẾP
  CHƯƠNG 10. ĐIỀU KHIỂN NGẮT
  PHỤ LỤC

  Tập 2:  GHÉP NỐI VÀ ỨNG DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN 8051

  CHƯƠNG 11. GHÉP NỐI VÀ ỨNG DỤNG ĐÈN LED
  CHƯƠNG 12. GHÉP NỐI VÀ ỨNG DỤNG ĐÈN LED MA TRẬN
  CHƯƠNG 13. GHÉP NỐI VỚI MÀN HÌNH TINH THỂ LỎNG LCD
  CHƯƠNG 14. GHÉP NỐI VỚI BÀN PHÍM
  CHƯƠNG 15. GHÉP NỐI VỚI BỘ NHỚ NGOÀI CỦA VI ĐIỀU KHIỂN 8051/8052
  CHƯƠNG 16. GHÉP NỐI MỞ RỘNG CỔNG SONG SONG CHO VI ĐIỀU KHIỂN
  CHƯƠNG 17. GHÉP NỐI MỞ RỘNG CỔNG NỐI TIẾP CHO VI ĐIỀU KHIỂN
  CHƯƠNG 18. GHÉP NỐI VỚI HỆ VI ĐIỀU KHIỂN

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Giang


  DOWNLOAD TRỌN BỘ 2 QUYỂN
  (Bấm vào link đợi 5s, sau đó bấm "Skip Ad" sẽ ra link download, pass giải nén: phamtandatx)

  DOWNLOAD


  No comments