• Tin mới

  [TÀI LIỆU 8051] Cấu trúc và lập trình họ vi điều khiển 8051

  Đây cũng là một quyển sách hay về ASM cho 8051 mà bạn nên đọc.  Mục lục:
  Chương 1: Bộ vi điều khiển 8051
  Chương  : Lập trình hợp ngữ 8051
  Chương 3: Vòng lặp, lệnh nhảy và lệnh gọi
  Chương 4: Cồng vào/ra và lập trình
  Chương 5: Chế độ định địa chỉ
  Chương 6: Lệnh số học
  Chương 7: Lệnh logic
  Chương 8: Lệnh xử lý bit và lập trình
  Chương 9: Bộ đếm định thời và lập trình
  Chương 10: Truyên tin gián tiếp với 8051
  Chương 11: Ngắt và lập trình
  Chương 12: Nối ghép với thế giới thực I - LCD, ADC và cảm biến
  Chương 13: Nối ghép với thế giới thực II - Động cơ bước, bàn phím và bộ biến đổi ADC
  Chương 14: Nối ghép 8031/51 với bộ nhớ ngoài
  Chương 15: Nối ghép 8031/51 với 8255

  Tác giả: Nguyễn Tăng Cường, Phan Quốc Thắng

  DOWNLOAD
  (Bấm vào link đợi 5s, sau đó bấm "Skip Ad" sẽ ra link download, pass giải nén: phamtandatx)
  DOWNLOAD

  1 comment: