• Tin mới

  [8051 TUTORIAL] BÀI 2 Chương trình delay 1s dùng timer

  Sơ đồ mạch điện:
  Chương trình mẫu:

  BIEN_GIAY    EQU    R2   
      ORG     000H
      JMP      MAIN
      ORG     00BH
      JMP      NGAT_T0
  MAIN:
      MOV     TMOD,#01H
      MOV     TH0,#HIGH(-50000)
      MOV     TL0,#LOW(-50000)
      CLR      TF0
      SETB    TR0
      MOV     IE,#82H
  LOOP:
      MOV     BIEN_GIAY,#0
      MOV     P0,#0FFH                  ;LED TAT
      CJNE    BIEN_GIAY,#20,$        ;50000 x 20 = 1000 000us = 1s
      MOV     BIEN_GIAY,#0
      MOV     P0,#00H                     ;LED SANG
      CJNE    BIEN_GIAY,#20,$
      JMP      LOOP
  ;*******************************************
  NGAT_T0:
      MOV    TL0,#LOW(-50000)
      MOV    TH0,#HIGH(-50000)
      INC       BIEN_GIAY
  RETI
  END

   DOWNLOAD CODE+MÔ PHỎNG
  (Bấm vào link đợi 5s, sau đó bấm "Skip Ad" sẽ ra link download, pass giải nén: phamtandatx)

  http://agileurbia.com/9paq
   

  1 comment:

  1. MOV BIEN_GIAY,#0
   MOV P0,#0FFH ;LED TAT
   CJNE BIEN_GIAY,#20,$ ;50000 x 20 = 1000 000us = 1s

   ad ơi em đọc mãi mà k hiểu đoạn này, ad giải thích giúp em với ạ :( em cảm ơn nhiều

   ReplyDelete