• Tin mới

    Phần mềm Eagle 7.5 win 32bit + win 64 bit    Eagle là một phần mềm phổ biến dùng để vẽ mạch in, nó đơn giản để sử dụng, giúp người dùng tiếp cận nhanh chóng và tạo ra mạch in theo ý muốn.

    Link download Eagle 7.5 win 32bit    Link download Eagle 7.5 win 64bit


    1 comment: