• Tin mới

  Thư viện Arduino cho Proteus

  Hôm nay mình chia sẻ bộ thư viện Arduino cho phần mềm Proteus (dùng được cho Proteus 7 và 8).
  Lý do cần cài đặt thêm thư viện này vì mặc định trong Proteus không có hỗ trợ thư viện Arduino.  Bộ thư viên hỗ trợ các dòng Arduino sau: 
  - Arduino Uno R3
  - Arduino Mega 2560
  - Arduino Mega 1280
  - Arduino Nano
   - Arduino Mini
  - Arduino Pro Mini


  Hướng dẫn cài đặt:
  Sau khi tải về giải nén. Chép file ArduinoTEP.IDX và ArduinoTEP.LIB vào thư mục Library của Proteus (C:\Program Files (x86)\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\LIBRARY).Nếu đang mở Proteus thì tắt và khởi động lại phần mềm.

  Hướng dẫn sử dụng:
  Trong thư viện của proteus, search từ khóa "Arduino" sẽ thấy danh sách board Arduino.
  DOWNLOAD THƯ VIỆN ARDUINO CHO PROTEUS

  http://corneey.com/wUzJFi


  3 comments: