• Tin mới

  16 VÍ DỤ TỰ HỌC LẬP TRÌNH ASM CHO VI ĐIỀU KHIỂN 8051

  Đây là chuỗi bài học tự học lập trình ASM cho vi điều khiển 8051  Mục lục

  1. Công cụ nạp chương trình vào vi điều khiển
  2. Chương trình Delay 1S dùng timer.
  3. Chương trình đếm 000 đến 255 dùng ngắt ngoài.
  4. Chương trình đếm 000 đến 999 dùng ngắt ngoài.
  5. Chương trình điều khiển 8 LED chớp tắt.
  6. Chương trình điều khiển 8 LED sáng dần.
  7. Chương trình điều khiển 16 LED sáng dần.
  8. Chương trình điều khiển 16 LED sáng dồn.
  9. Chương trình điều khiển LCD 16x2.
  10. Chương trình điều khiển LED ma trận 8x8.
  11. Chương trình hiển thị LED 7 đoạn từ 000 đến 255.
  12. Chương trình hiển thị LED 7 đoạn từ 000 đến 999.
  13. Chương trình hiển thị LED 7 đoạn từ 0 đến 9.
  14. Đèn giao thông
  15. Đồng hồ số dùng timer tạo thời gian trễ.
  16. Ma trận phím 4x4.

  2 comments:

  1. Anh có bài đo điện áp xoay chiều dùng adc Vs 8051 hiển thị ra lcd k ạ

   ReplyDelete
  2. Anh ơi em làm như anh, tạo xong file hex nhưng khi em build thì cứ có cảnh báo này, dù chương trình có 3 dòng, hay 10 dòng, em đã cài bản Keil 5, sau đó cài Keil 4 , xóa KeilC 5 đi vẫn có trả về thông báo này sau khi build :
   "" Build target 'Target 1'
   assembling main test.asm...
   A51 MACRO ASSEMBLER V8.02 - SN: Eval Version
   COPYRIGHT KEIL ELEKTRONIK GmbH 1987 - 2008
   * ERROR: COMMAND-FILE '' NOT FOUND
   Target not created. ""

   ReplyDelete