• Tin mới

  Hướng dẫn lập trình vi điều khiển khiển STM8

  Trong bài viết này mình xin chia sẻ các công cụ/ phần mềm để bạn có thể lập trình cho vi điều khiển STM8.

  A. PHẦN MỀM

  1. Phần mềm IAR
   Dùng để viết code, biên dịch và debug lỗi cho vi điều khiển STM8, link tải phần mềm và hướng dẫn cài đặt tham khảo tại đây.

  2. Thư viện cho STM8
  Là file chứa thư viện và proect mẫu để tạo thuận lợi cho người dùng khi bắt đầu việc lập trình STM8, chỉ việc tải về, giải nén mở file project và viết code, tải về tại đây.

  3. Phần mềm nạp cho vi điều khiển STM8
  Là phần mềm lấy file hex đã xuất ra từ IAR đem nạp cho vi điều khiển STM8. Ở đây mình dùng phần mềm ST-Link, link tải tại đây.

  B. PHẦN CỨNG

  1. Vi điều khiển/ KIT STM8

  Vi điều khiển STM8 hiện nay (17/02/2018) chưa hỗ trợ mô phỏng nên dù muốn hay không bạn phải có vi điều khiển thật hoặc KIT như hình để code.


  2. Mạch nạp ST-Link V2

  No comments